For å logge inn

For å handle ved G & G MediCare ApS krever det, at du registrerer deg som bruker. Nettsiden er det sentrale medium for produkter og priser, så krever det, at du har din personlige bruker ID. Dette gir deg tilgang til de mange muligheter hvor du komfortabelt kan bestille varer akkurat du trenger.

Du kan enkelt få din profil;

Send os en mail på info@gg-medicare.dk;
Oplys firmanavn, navn, adresse, mail og telefonnummer.
Deretter få du en mail fra os med dit password.
Du logger på i logg inn ut for gjest.

 

Du vil alltid kunne få tilgang til profilen din ved å klikke på din e-postadresse til høyre på nettbutikken når du er logget inn. Du kan også spore bestillinger og foreta endringer på bestillinger som ennå ikke er levert eller endre din profil, passord, etc.

 

Tack

The following product(s) are added to the basket

Buy More